BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/26)
 Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/26) 14 Kasım 2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler