BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler