BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2020/28)
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2020/28) 18 Kasım 2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler