BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler