BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17) 27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler