BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler