BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler