BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


Resmi Gazete
Benzer Haberler