BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) 8 Haziran 2021  tarihli ve 31505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler