BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği, 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler