BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Büyükşehir, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluş Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309)
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309) 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Resmi Gazete
Benzer Haberler