BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Resmi Gazete
Benzer Haberler