BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler