BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler