BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler