BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/36)
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/36) 10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete 
Benzer Haberler