BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 15 Eylül 2021 Tarihli ve 31599 Sayılı Resmî Gazete' yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler