BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9) 15 Eylül 2021 Tarihli ve 31599 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler