BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Eylül 2021 Tarihli ve 31599 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler