BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17 Eylül 2021 Tarihli ve 31601 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler