BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Eylül 2021 Tarihli ve 31605 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler