BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler