BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler