BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsiline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Tebliğ
Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 03 Aralık 2021 Tarihli ve 31678 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler