BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5592)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5592) 19 Mayıs 2022 Tarihli ve 31840 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler