BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Hakkında Tebliğ 21 Haziran 2022 Tarihli ve 31873 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler