BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
7411 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7411 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Haziran 2022 Tarihli ve 31875 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler