3.Akdeniz Belediyecilik Yarışması Jüri ve Danışma Kurulu projeleri incelemeye devam ediyor.