BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
MEVZUAT BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
 
31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliği ile; Akka Antedon Hotel - Antalya’da Üye Belediye Başkanları, Birlik Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanları-Mali Hizmetler Daire Başkanları, İmar- Destek Hizmet Müdürleri-Mali Hizmetler Müdürleri ve Müdür Vekillerine yönelik olarak düzenlen “Mevzuat Bilgilendirme” konulu eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Seminerin açılışı, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ  tarafından yapılmıştır.

Seminerin açılışından sonra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Müdür Yardımcısı Mustafa SÖKMEN;
      •     Elektronik İhale(Beyan Usulu İhale),
      •     İhale Tekliflerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi
      •     İhale Tekliflerinin Açılması (1. Oturum)
      •     Elektronik Eksiltme Kayıt ve Tebligat İşlemleri
      •  Elektronik Eksiltme İstekli Teklif İşlemleri,  

Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü–TBB Komisyon Başkanı Abdurrahman KELEŞ;
      •     İmar Barışı,
      •     Yapı Kayıt Belgesi,
      •     Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar,
      •     Otopark Yönetmeliği,
      •   Otopark Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi, konularında sunumlar gerçekleşmiştir.
  Eğitim Sunum (İmar Barışı - Otopark Yönetmeliği)
Benzer Haberler