BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 864), 10 Nisan 2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Resmi Gazete
Benzer Haberler