BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik