BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANDI
Akdeniz Belediyeler Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu 2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.
Benzer Haberler