BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
ZABITA MEVZUATI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
17 Eylül 2019 tarihinde ASAT  Toplantı Salonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Üyesi belediyelerin zabıta personellerine  yönelik olarak düzenlen “Zabıta Mevzuatı Bilgilendirme” konulu 1 günlük eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
 
Seminerin açılışı, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ tarafından yapılmıştır.
 
Seminerin açılışından sonra; İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Nihat YILDIZ;
 
      •     İş yeri açma ve çalıştırma,
      •     İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,
      •     Zabıtanın görev, sorumluluk ve yetkinlik alanı,
      •     Zabıta mevzuatı ile ilgili yönetmelik,
      •     Belediye cezaları (Kabahatler Kanunu),
 
konularında sunumlarını yapmış, sunum sonunda karşılıklı soru cevap alışverişi ve değerlendirmeler ile programını sonlandırmıştır. Eğitim Sunum
Benzer Haberler