BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (Karar Sayısı: 1947)
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete
Benzer Haberler