BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete
Benzer Haberler