BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi Görev ve Sorumluluğunun (Mülga) Ulaştırma Bakanlığına Verilmesi Hakkındaki Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2303)
e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi Görev ve Sorumluluğunun (Mülga) Ulaştırma Bakanlığına Verilmesi Hakkındaki 24/3/2006 Tarihli ve 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2303)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete
Benzer Haberler