BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Her Türlü İş veya Hizmet Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilememesi Süresinin 2 Ay Daha Uzatılmasına Dair Karar
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) 04 Eylül 2020 Tarihli ve 31234 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Resmi Gazete
Benzer Haberler