BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler