BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler