BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)
 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) 2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler