BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) 7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler