BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 16 Ekim 2020 Tarihli ve 31276 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.


Resmi Gazete
Benzer Haberler