BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10024 Sayılı Kararı