BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
30 Kasım 2011 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Semineri Yapıldı
Birliğimizin Üye Belediye  ve diğer Belediyelerin, Belediye başkanlarına ve üst düzey yetkilileri  ve personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde, ‘Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri’ 220 katılımcı ile değerlendirildi.  

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen seminer, Asat Genel Müdürlüğünün toplantı  Salonunda Birlik Başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in açılış konuşmaları ile başladı. 

Seminere konuşmacı olarak katılan Sayıştay E.Daire Başkanı &Başbakanlık Kamu Etik Kurulu Üyesi Erdoğan KESİM , kamuda etik davranış ilkelerini katılımcılarla paylaştı.Saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirleyen 5176 sayılı kanun hakkında bilgiler veren KESİM, kamusal hizmet ve uygulamalarda, kişisel suç niteliği taşıyan durumlarda en doğru kararı verecek olan mahkemenin kişinin kendi vicdanı olduğunu kaydederek, kanunun içeriğiyle ilgili soruları da cevaplandırdı.
Benzer Haberler