BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 19)
Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 19) 11 Ekim 2018 Tarihli ve 30562 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 19)
Benzer Haberler