BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 322), 9 Ekim 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler