BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, 2 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete Eski/Yeni Yönetmelik Karşılaştırmalı Tablo
Benzer Haberler