BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
7 Mayıs 2014 Proje Çağrı Bilgilendirme Toplantısı
                Birlik olarak, üye belediyelerimize yönelik olarak Uluslararası ve ulusal çerçevede fon ve hibe kaynaklarına erişimi konusunda eğitim programı düzenlenmiştir.

 Bu kapsamda; dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu veya istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yeni bir hibe programı açılmış,

 Birliğimizce konu ile ilgili AB danışmanı tarafından, bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı

DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI

Program ile ilgili detaylı bilgi www.ikg.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.
Benzer Haberler