Bilgi Edinme
Bilgi Edinme Birimi Hakkında 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Akdeniz Belediyeler Birliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur. Birliğimiz bilgi edinme yetkilisi olarak başkanlık makamının 17/02/2012 tarihli genelgesi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürülüğü görevlendirilmiştir. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıdaki iletişim adresine, faks ile yapılacak başvurular + 90 242 259 08 60 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yine aşağıda gösterilen başvuru formları eksiksiz doldurularak info@akdenizbelbir.gov.tr posta adresine yapılabilecektir. 


Bilgi Edinme Mevzuatı
 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ
Başbakanlık Dilekçe Ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Genelgesi Yönetmelik
Maliye Bakanlığından Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği
T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi 2004/91 Sayılı Genelge

Bilgi Edinme Başvurusu Formları
Gercek Kişi Başvurusu Formu
Tüzel Kişi Başvurusu Formu