Birliğe Üyelik
Üyelik için yapılması gereken işlemler:
1- Birliğe Üyelik için Belediye Meclis Kararı alır.
2- Belediye Meclislerinin üye sayısı 12'ye kadar olan(12 dahil) kısmı için 1 asil, 12 üyenin üzerindeki her 10 üye için 1 asil, 5 üyeye kadar olan (kesirler dikkate alınmaz)  Asıl Üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.
3- Belediye Başkanı için seçim yapılmaz (Doğal üyedir) Üyelik Formu ve Meclis Karar Örneği için Tıklayınız